“Chi bộ nhà trường” được Ban Thường vụ Đảng uỷ Thị trấn Lấp Vò ra quyết định thành lập vào ngày 16/10/1995. Chi bộ gồm có 07 đồng chí sinh hoạt gồm: đồng chí Lê Tấn Hội – Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Xuân – Phó bí thư, đồng chí Nguyễn Thành Công, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, đồng chí Lê Thị Gành, đồng chí Trần Minh Phi và đồng chí Võ Thị Ngọc Lan.

Đến thàng 01/1996, Đại hội Chi bộ nhà trường lần thứ I nhiệm kỳ    1996-1997 được tổ chức. Trong nhiệm kỳ này, đồng chí Nguyễn Thị Xuân – nguyên Hiệu trưởng – được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Tiếp theo các nhiệm kỳ Đại hội từ năm 1997 đến năm 2001, đồng chí Nguyễn Thị Xuân vẫn được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Chi bộ sinh hoạt gồm các đảng viên của các trường phổ thông và mầm non, mẫu giáo trên địa bàn thị trấn Lấp Vò.

Đến tháng 03/2002, Chi bộ nhà trường được Ban Thường vụ Đảng uỷ Thị trấn Lấp Vò ra quyết định tách ra sinh hoạt độc lập và đổi tên thành “Chi bộ Trường Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 2”. Chi bộ bầu đồng chí Lê Thị Gành – Giáo viên – giữ chức vụ Bí thư.

Từ Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2003 đến Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2006 – 2008, đồng chí Phạm Thị Lệ Hằng – Phó Hiệu truởng – được Đại hội tín nhiệm và bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Từ Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2010 đến Đại hội lần thư VII, nhiệm kỳ 2010 – 2012, đồng chí Trần Kim Mườn – Giáo viên – được Đại hội tín nhiệm và bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Đến Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2015, đồng chí Nguyễn Trần Mai Trang – Phó Hiệu trưởng – được được Đại hội tín nhiệm và bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Đến Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2017, đồng chí Nguyễn Thanh Phụng – Hiệu trưởng – được được Đại hội tín nhiệm và bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Đến Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Phụng – Hiệu trưởng – được được Đại hội tín nhiệm và bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Tính đến nay đã gần 16 năm thành lập và hoạt động, Chi bộ đã không ngừng lớn mạnh (hiện có 28 đảng viên, trong đó 28 chính thức), thể hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện trong nhà trường. Đặc biệt, Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường đạt nhiều thành quả khả quan trong công tác giáo dục của nhà trường, đưa nhà trường đạt nhiều thành tích trong hoạt động dạy học.